InfoTab

InfoTab är programmerad efter din butiks behov

Utvecklat av kassapersonal för kassapersonal

Dagens InfoTab platta ersätter lappar i PLU stället i kassorna.

Gränssnitt på nätet där det är enkelt att administrera systemet som visas på InfoTab plattan.

Lägg in bilder, Veckobladet, listor, EAN-koder, telefonlistor, rutinbeskrivningar, rastschema, kreditkunder och PLU-nummer via en inloggning på nätet. Spar mycket tid för den som sköter det idag.

Bilder gör det enkelt för de i kassan att hitta och känna igen produkten. Minskar risken för felslag och allt vad det för med sig. ”För billigt inslag och butiken förlorar en intäkt, för dyrt inslag och kunden återkopplar med missnöje”.  Vi vill att hela processen skall vara optimal för alla inblandade.

Utvecklat av kassapersonal för kassapersonal.

infotab

InfoTab
– framtidens ”blädderblock”

Framtidens digitala blädderblock är redo för leverans till er verksamhet nu.

Struktur och trygghet för personalen

 • Ordning och reda – inga lösa lappar
 • Trygghet för kassapersonalen som inte behöver tillkalla hjälp
 • Minimera stress
 • Modern och Snygg design
 • Utvecklat av kassapersonal för kassapersonal
 • Enkelt att inaktivera säsonsvaror
 • Miniräknare

Snabb sökfunktion med digitalt system

 • Snabbare att hitta rätt PLU nummer med detta digitala system
 • Tydliga bilder
 • Snabb sökfunktion
 • Streckkoder i avstämningsläget
 • Scanna streckkoder direkt på plattan
 • Extrapersonal hittar snabbt PLU nummer
 • Tydliga markeringar på Ekologiska varor

Trådlösa uppdateringar och meddelanden

 • Reservkassorna uppdateras löpande
 • Viktiga meddelanden till personalen i kassorna kan publiceras omgående
 • Snabbare flöde
 • Spara tid
 • Ser likadant ut i samtliga kassor
 • Schemalägg Veckobladet/PDF-filer

Plattan programmeras efter era önskemål och behov

Se några exempel nedan

Get Visible Media AB
Postadress:
Plönegatan 12
302 34 Halmstad

Call Now Button